حل مسائل هوش مصنوعی
نویسنده :رامین رهنمون
قیمت:6500
انتشارات :شرح

نوشته شده توسط جعفری  | لینک ثابت |